NCASC
हाम्रो समूह
नेपालमा जनस्वास्थ्य खतराका रूपमा एड्सको महामारीको अन्त्य
after-nav-image
staff-1
डा. सुधा देवकोटा

निर्देशक

+९७७-१-५३६-१६५३

staff-1
केदार राज पराजुली

वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक

+९७७-१-५३६-१६५३

staff-1
लोक राज पाण्डेय

वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत

+९७७-१-५३६-१६५३

staff-1
वीर रावल

तथ्यांक अधिकृत

+९७७-१-५३६-१६५३

staff-1

staff-1

staff-1
धन कुमारी गुरागाईं

नायब सुब्बा

staff-1

staff-1
डा. केशव देउवा

वरिष्ठ रणनीतिक सूचना विशेषज्ञ

+९७७-१-५३६-१६५३

staff-1

staff-1

staff-1

staff-1

staff-1

staff-1

staff-1

staff-1